Pilíře řízení podniku

Každá z výše uvedených oblastí (organizační řízení, finanční řízení, controlling, řízení ERP systému) a jejich podoblastí má stejně velký význam pro celkové řízení firmy a uspokojení poptávky zákazníků. Jednotlivé oblasti však mohou mít vyšší či nižší prioritu a to záleží na mnoha vnitřních i vnějších faktorech. Klíčový je přístup majitele nebo ředitele firmy a jeho nejužšího týmu spolupracovníků (top management), jejich znalostí, zkušeností, vnitřního přesvědčení, názorů a pocitů. Dále to může být aktuální situace, ve které se firma nachází (změna preferencí zákazníků, inovace, změna právních předpisů, hospodářská krize, historický vývoj firmy atd.).

Pro dosahování zisku nebo vytváření hodnot je však zapotřebí dostatečná poptávka tzn. dosahování nezbytné výše obratu - tržeb a realizace dostatečně vysoké obchodní marže).