MISE - smysl mého podnikání 

Existuje mnoho malých a středně velkých firem, které podnikají bez finančních ředitelů / ekonomů / controllerů. Účetnictví je bráno jako nutná povinnost dostát zákonným, zejména daňovým požadavkům a je řešeno vlastním zaměstnancem - účetním nebo externí účetní firmou dodavatelsky.

Manažer (majitel, ředitel) potřebuje pro svá rozhodování kvalitní manažersko-ekonomické informace, které se skrývají v účetnictví. Manažer však obvykle není účetní a účetní není manažer.  Mezi nimi vzniká těžko překonatelná propast, způsobená nedostatečnou znalostí účetnictví manažera a nepřiměřená moc účetních vzniklá znalostní převahou a tím, že informace pro řízení firmy nepotřebují. Vzájemně dochází k nepochopení co a proč manažer od účetní vlastně potřebuje.

V takovéto situaci se dá konstatovat, že daná firma nemůže být správně manažersky, finančně ani ekonomicky řízena. Propast mezi manažerem a účetním musí být překlenuta. Pro firmy je krok směrem k profesionalizaci nejenom finančního řízení životně důležitým krokem vedoucím k přežití a udržení se na trhu. 

 

VIZE - předmět mého podnikání 

Jsem specialista v metodické podpoře a poradenství pro malé a středně velké firmy. Moje know-how a nástroje jsou originální, všeobecně aplikovatelné a jejich účinnost je ověřená v praxi. 

 

HODNOTY - filosofie, kterou vyznávám a které věřím 

Odpovědnost, spolehlivost, poctivost a preciznost dává nejenom finančnímu řediteli důvěryhodnost. Pracovitost, touha po úspěchu a po neustálem zlepšování, otevřenost, respektování svého okolí a pokora dělá člověka úspěšným. Odborné informace a nástroje sdílím pouze v případě, že jsem se na jejich tvorbě přímo podílel a zároveň jejich kvalitu a účinnost přímo ověřil v praxi. Aby byly nástroje v praxi použitelné, musí být obecně jednoduché, opakovatelné, srozumitelné a pochopitelné. 

Motto: Dobrý finanční ředitel je praktik, kterému spolupracovníci věří a jehož práci rozumí.

 Motto: Účetnictví skrývá poklady ve formě informací. Stačí je pouze vyzvednout.

Motto: Kvalitní manažersko-ekonomické informace jsou klíčem k úspěchu firmy.

Kontaktujte mě

Ing. Tomáš Kryštůfek tel. +420 734 850 771 krystufek@financni-rizeni.cz facebook.com/tomas.krystufek cz.linkedin.com/in/tomaskrystufek

Poptávkový formulář

Zde je prostor Vaši poptávku, připomínku, podnět nebo dotaz.

Reference a klienti