Politika - mise, vize, hodnoty
Strategie a plán
Definice procesů
Organigram
Inspirace a tipy
Finanční účetnictví
Finanční řízení
Interní audit a kontrola
Inspirace a tipy
Řízení podle cílů
Roční rozpočet
Manažerský reporting
Inspirace a tipy

Zavádění a správa ERP systému
Projektové řízení
Architektura IT/IS
Inspirace a tipy

Pilíře řízení podniku

pilire poradenstvi 

Každá z výše uvedených oblastí (organizační řízení, finanční řízení, controlling, řízení ERP systému) a jejich podoblastí má stejně velký význam pro celkové řízení firmy a uspokojení poptávky zákazníků.  Jednotlivé oblasti však mohou mít vyšší či nižší prioritu a to záleží na mnoha vnitřních i vnějších faktorech. Klíčový je přístup majitele nebo ředitele firmy a jeho nejužšího týmu spolupracovníků (top management), jejich znalostí, zkušeností, vnitřního přesvědčení, názorů a pocitů. Dále to může být aktuální situace, ve které se firma nachází (změna preferencí zákazníků, inovace,  změna právních předpisů, hospodářská krize, historický vývoj firmy atd.).

Pro dosahování zisku nebo vytváření hodnot je však zapotřebí dostatečná poptávka tzn. dosahování nezbytné výše obratu - tržeb a realizace dostatečně vysoké obchodní marže).