Obchodní podmínky

Tyto zásady a principy určují hlavní zásady a principy obchodních vztahů mezi Tomášem Kryštůfkem a odběratelem produktů nebo služeb. Závaznou objednávkou odběratel souhlasí s těmito obchodními podmínkami. 

 

Článek 1: Definice pojmů

Dodavatel – Tomáš Kryštůfek, Pejevové 3127/9, 143 00 Praha 4 – Modřany, fyzická osoba podnikatel, IČ: 69125902, DIČ: CZ7703093310

Účastník – jednotlivec, který se účastní akce.

Objednavatel – společnost, nebo jednotlivec, který objednává produkt nebo službu dodavatele pro sebe, nebo své zaměstnance. V případě fyzické osoby může být objednavatel zároveň i spotřebitelem.

Služba – konzultační návštěva, trénink, workshop, školení, jiná vzdělávací aktivita, přednáška, prezentace, nebo osobní koučing dodávaný dodavatelem. Jednotkou služby je 1 hodina nebo 1 den (8 hodin).

Produkt – elektronický soubor ve formátu .pdf, .xls, .doc atp.

 

Článek 2:  Platební podmínky

Na základě předběžného zájmu objednavatele (např. emailová poptávka, vyplněný formulář na www.financni-rizeni.cz) mu dodavatel vystaví a pošle zálohovou fakturu s uvedením čísla bankovního účtu a potvrdí předběžnou rezervaci služby nebo poskytnutí produktu.

Po obdržení úhrady od objednavatele se rezervace služby nebo nákup produktu stane závazným.

Dodavatel následně vystaví objednavateli daňový doklad o uskutečnění platby. 

 

Článek 3: Zrušení účasti, storno poplatky a zrušení služby

  1. Pokud objednavatel zruší závaznou rezervaci více než 21 dní před poskytnutím služby, vrátí mu dodavatel 50% z ceny.
  2. Pokud objednavatel zruší závaznou rezervaci 21 a méně dní před poskytnutím služby, poplatek se nevrací.
  3. Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě s dodavatelem pouze ze závažných důvodů. Pokud to bude možné, dodavatel nabídne plnění služby v jiném termínu podle výběru objednavatele.
  4. V případě nepředvídaných okolností si dodavatel vyhrazuje právo organizačních změn a zavazuje se včas oznámit vzniklé změny. Objednavatel  se zavazuje, že poskytne platné kontaktní údaje.
  5. V případě zrušení poskytnutí služby dodavatelem se dodavatel po dohodě s objednavatelem zavazuje přesunout plnění na další volný termín, nebo vrátí účastnický poplatek bezodkladně objednavateli.

 

Článek 4: Cena za služby a za produkty

Ceny za služby a produkty jsou stanoveny v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. o cenách. Dodavatel není plátcem DPH.